(+45) 31 62 50 96 ebv@ebvnursing.dk

Priser

Priser

Tilskudsmuligheder:

I nogle tilfælde er der mulighed for at søge tilskud til privat sygepleje men jeg anbefaler at være opsøgende. Er du medlem af sygesikringdanmark har du mulighed for at få cirka 12000kr i tilskud til terminal pleje. Der skal bare foreligge forskellige erklæringer fra læger/hospitaler.
Plejen skal foretages i eget hjem og udføres af en autoriseret sygeplejerske.
En sundhedsforsikring giver ofte mulighed for at få dækket 50% af udgifterne i forbindelse med pasning af døende i eget hjem eller ved akut kritisk sygdom.
Sygepleje behandlinger er fritaget for moms.

Fakturering:

Der faktureres pr. påbegyndt time. Der aftales altid inden opstart hvad opgaven drejer sig om og hvor mange timer der skal bruges.

Ved familieforløb udregnes en samlet pris udfra behov og ønsker.

Ved længere forløb udarbejdes en samarbejdsaftale.

Der faktureres pr. E- mail, post eller MobilePay. Ved længerevarende forløb sender vi altid en regning til dig. Ved enkeltstående besøg betales med det samme.

Patientsikkerhed og journalføring:

I Danmark er der et lovkrav, at sundhedspersonalet fører journal for at sikre patientsikkerhed. Hos EBV privatsygepleje dokumenteres vores sygeplejefaglige dokumentation i vores system. Dokumentationen foretages indenfor planlagt vagt og er derfor inkluderet i prisen..
Disse data opbevares i 5 år jvf. lovgivningen.

Kørsel:

Der kan forekomme kilometergodtgørelse efter 25 kilometer. Regnes efter statens takst. Vi fakturerer ikke for kørsel i Nordsjælland.

Betalingen skal ske samme dag enten ved mobilpay eller bankoverførsel.

Tidsrum kl. 07.00 til 23.00 23.00 til 07.00
Pris hverdag565,-695,-
Pris weekend 645,- 795,-
Pris helligdag 795,- 895,- 

OBS:

Aflysningsregel 24 timer før besøg ellers faktureres der for den aftalte tid. Akuttillæg: 450 kr lægges oveni den almindelig timepris. Akuttillæg betales kun, som et engangsbeløb. Kommer ved hver akut kørsel.

 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.