(+45) 31 62 50 96 ebv@ebvnursing.dk

Velkommen til

PRIVAT SYGEPLEJE – når du ønsker at være pårørende.

EBV privat sygepleje  er en virksomhed på Sjælland, med fokus på omsorg og nærvær, hvor du og din families ønsker og behov er i fokus. Der lægges vægt på de menneskelige kvaliteter vi hver især har og et ønske om bedre sygepleje. Vi tror på, at nærvær, faglighed og tillid er med til at hjælpe mennesker til at komme godt igennem et sygdomsforløb.

Vores kerneværdier: 
NÆRVÆR 
EBV privat sygepleje er nærværende, yder omsorg og vi tager os tid så du kan føle dig tryg.

FAGLIGHED

EBV privat sygepleje sætter faglighed over alt. Alle vores private sygeplejersker er autoriseret og har en mange årig bred erfaring fra flere forskellige specialer. Vi er nytænkende, opsøgende og ansvarlige.

TILLID
EBV privat sygepleje lægger vægt på at kontinuitet skaber tryghed.

 

Skaber tryghed og kontinuitet 

Vi har et stort ønske om at gøre en forskel i alle livets faser. Vi arbejder ud fra helhedsplejen/forløb, som vi tilsammen laver et godt forløb. Det vigtigste for os er, at få skabt en tryghed hos den enkelte og dermed få opbygget en relation, som alle bliver glade for. Vi lægger vægt på mere tid hos den enkelte i de rammer der er muligt og der ønskes i faste rammer.

For at få kendskab til dig og din familie starter vi med en grundig samtale, hvor vi gennemgår de fysiske og psykiske behov samt eventuelle forventninger til privat sygeplejerske. Det kan være, at der er behov for hjælp efter en operation, indlæggelse på sygehuset efter en blodprop eller hjerneblødning. Måske er en af dine pårørende ramt af en demenssygdom eller er i i en fase i livet, hvor jeres pårørende har brug for ekstra omsorg og nærvær for jeres familiemedlem.

Vores vision med en privat sygeplejerske

Vores vision med at være privat sygeplejerske er at yde en bedre sygepleje til alle, som har fortjent dette. Dette  er ikke  altid muligt i det offentlige grundet besparelser og manglede tid. Hos EBV privat sygepleje er der masser af muligheder i tid, omsorg og nærvær.

Efter mange år både på hospitalet og i hjemmesygeplejen hører man ofte borgerne/patienter efterspørge kontinuitet. Vi brænder for at yde sygepleje i eget hjem. Derfor opstarte af EBV privat sygepleje, hvor dette gives fuldt ud, uden at skulle skele til stramme tidsplaner og visitationer. Som privat sygeplejerske arbejdes der med det forebyggende og livsforbedrende med udgangspunkt i hvad du/I ønsker at få styrket. Der er mulighed for, at vi arbejder i borgerens eget hjem, i plejeboliger og på plejehjem. Vi sikrer et godt samarbejde med det offentlige plejepersonale, der måske allerede har et ansvar for jeres familiemedlem. Vi overtager ikke den allerede igangsatte pleje, som dit familiemedlem er visiteret til, men støtte op om dette. Vi har tiden, fagligheden, overblikket  og kontinuiteten til at kunne give omsorg, nærvær og samtidig være tovholder på instanserne omkring jeres nære. Altså det overblik, som måske varetages af dig, som pårørende.

Savner du friheden til selvbestemmelse

Savner du/i friheden til ikke at være underlagt visitators retningslinjer, hvis du pludselig finder ud af at du mangler kørelejlighed til lægen eller brug for ekstra omsorg og tryghed i hverdagen.

I er velkommen til at kontakte mig hvis du/I er usikker på om vi kan hjælpe jer i den situation i står i. Det kan være i form af støtte, pleje og omsorg. Hvis I allerede har en korrekt problemstilling eller spørgsmål hvad muligheder er for dig/jer er i velkommen til at tage kontakt. Vi ser frem til at høre fra jer samt glæder os til et fremtidigt samarbejde.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.